High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr. sc Vesna Spasojević-Kalimanovska

Dr. sc Vesna Spasojević-Kalimanovska

 

Vesna Spasojević-Kalimanovska je redovni professor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu, a od 1.oktobra 2021. je u penziji. Oblast njenog naučnog istraživanja je medicinska biohemija. Tokom svoje karijere prof Vesna Spasojević-Kalimanovska je bila rukovodilac jednog nacionalnog projekta i jednog nacionalnog podprojekta i član tima brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata. U periodu 2010-2014 bila je MC Substitute COST akcije "HDL: From Biological Understanding to Clinical Exploitation". Učestvovala je i u bilateralboj saradnji između Republike Srbije i Republike Slovenije. Bibliografija prof Vesne Spasojević-Kalimanovske obuhvata 134 publikovanih naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima (prema podacima indeksne baze Scopus hi indeks je 20), autor je dva poglavlja u knjigama i 5 univerzitetskih udžbenika. Recenzent je u više međunarodnih i nacionalnih naučnih časopisa. Član je uredništava časopisa Journal of Medical Biochemistry i Arhiva za Farmaciju, a član je više naučnih i stručnih udruženja: Biohemijskog društva Srbije, Srpskog društva za mitohindrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju kao i Društva medicinskih biohemičara Srbije. Naučnoistraživački rad prof Vesne Spasojević-Kalimanovska je pre svega fokusiran na izučavanje: faktora rizika u razvoju i progresiji ateroskleroze; analizi strukturnih i funkcionalnih poremećaja lipoproteina u raznim patološkim stanjima, genskih polimorfizama i genskih ekspresija enzima, proteina i receptora u kompleksnim i naslednim bolestima; interativne uloge dislipidemnije, inflamacije i oksidativnog stresa u aterosklerozi i drugim bolestima.