High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat

Tim

Članovi tima

Dr. sc Aleksandra Stefanović

Dr. sc Aleksandra Stefanović

Rukovodilac projekta

Aleksandra Stefanović je vanredni profesor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. godine... dalje

Dr. sc Aleksandra Zeljković

Dr. sc Aleksandra Zeljković

 

Aleksandra Zeljković je zaposlena na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a trenutno je u zvanju vanrednog profesora... dalje

Dr. sc Jelena Vekić

Dr. sc Jelena Vekić

 

Jelena Vekić je vanredni profesor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Njen istraživački interes je usmeren na... dalje

Dr. sc Željko Miković

Dr. sc Željko Miković

 

Željko Miković je redovni profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta -Univerziteta u Beogradu i direktor klinike "Narodni Front", najveće... dalje

Dr. sc Vesna Spasojević-Kalimanovska

Dr. sc Vesna Spasojević-Kalimanovska

 

Vesna Spasojević-Kalimanovska je redovni professor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu, a od 1.oktobra 2021. je... dalje

Dr. sc Jasmina Ivanišević

Dr. sc Jasmina Ivanišević

 

Jasmina Ivanišević je trenutno zaposlena u zvanju docenta na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju... dalje

Dr. sc Tamara Gojković

Dr. sc Tamara Gojković

 

Tamara Gojković je docent na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom osnovnih i doktorskih studija realizovala je boravak u... dalje

Dr sc. Snežana Jovičić

Dr sc. Snežana Jovičić

 

Snežana Jovičić je zaposlena kao docent i naučni saradnik na Katedri za medicinsku biohemiju Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta. Specijalističke ... dalje

Dr. sc Jelena Munjas

Dr. sc Jelena Munjas

 

Jelena Munjas (rođena Joksić) trenutno je zaposlena kao docent na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobitnica je nagrade... dalje

Dr Sc. Milica Miljković Trailović<br> 

Dr Sc. Milica Miljković Trailović
 

 

Milica Miljković Trailović je zaposlena kao asistent sa doktoratom i naučni saradnik na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u ... dalje

Dr sc. Marija Sarić Matutinović<br> 

Dr sc. Marija Sarić Matutinović
 

 

Marija Sarić Matutinović je zaposlena kao asistent i istraživač saradnik na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.... dalje

Dr. sc Daniela Ardalić<br> 

Dr. sc Daniela Ardalić
 

spoljni saradnik na projektu

Naučni saradnik, prim.dr Daniela Ardalić je specijalista medicinske biohemije i načelnik Odeljenja medicinske biohemije u Ginekološko-akušerskoj Klinici... dalje