High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat

Ciljevi i plan istaživanja

Metaboličke promene koje prate svaku trudnoću u svojoj osnovi sadrže potrebu da se osigura adekvatan razvoj fetusa. Komplikacije u trudnoći kao što su gestacijski dijabetes, gestacijska hipertenzija, preeklampsija, prevremeni porođaj i intrauterini zastoj u rastu, imaju kompleksnu etiopatogenezu, ali su sve usko povezane sa poremećajem metabolizma majke. Kao i ostale metaboličke varijacije, opšte promene lipidnog profila u toku trudnoće su uobičajene i dobro istražene, ali se još uvek ne zna dovoljno o modifikacije strukture i funkcije HDL.

Osnovna funkcija HDL čestica je preuzimanje holesterola iz perifernih tkiva i njegov transport do jetre, što čini i temelj kardioprotektivnih efekata ovog lipoproteina. Ipak, uloga ovih lipoproteina u velikoj meri prevazilazi opisani uticaj na transport viška holesterola. HDL čestice se sastoje od preko 100 različitih proteina, a njihov lipidom pored holesterola obuhvata još i neholesterolske sterole, glicerofosfolipide, trigliceride i druge specifične lipidne komponente. Ovako složena građa ukazuje na brojne i raznovrsne fiziološke funkcije HDL čestica.

Promene strukture HDL čestica su od ranije prepoznate kao važan aspekt različitih patofizioloških procesa, od kojih treba posebno naglasiti kardiovaskularne bolesti. Strukturne i funkcionalne modifikacije HDL su, međutim, retko istraživane u trudnoći, dok je povezanost lipidoma, proteoma i funkcionalnih svojstava HDL sa ishodom trudnoće i dugoročnim kardiometaboličkim zdravljem majke i deteta gotovo u potpunosti neistražena.

Osnovni cilj projekta HI-MOM je da se utvrdi obrazac promena HDL-oma majke u toku trudnoće, te da se istraži povezanost ovih specifičnih modifikacija sa različitim ishodima trudnoće. U okviru ovog projekta ćemo pratiti i mapirati longitudinalne izmene u HDL-omu majke u toku komplikovane i trudnoće bez komplikacija. Na osnovu utvrđenih obrazaca i identifikacije potencijalnih biomarkera promena HDL-oma, formiraćemo multimarkerske modele za laboratorijsku dijagnostiku koji bi bili efikasni u ranom prepoznavanju rizika za nastanak komplikacija u trudnoći i neželjenih ishoda.

Projekat HI-MOM će posebnu pažnju posvetiti ispitivanju metaboličke i genetske osnove strukturnih i funkcionalnih modifikacija HDL čestica u trudnoći i njihovih potencijalnih efekata na ishode trudnoće. Osim toga, projekat HI-MOM teži ka otkrivanju moguće povezanosti specifičnih promena HDL-oma indukovanih trudnoćom sa karakteristikama novorođenčeta. Ovakvo istraživanje doprineće boljem razumevanju dugoročnih efekata metaboličkih promena u toku trudnoće na kardiometaboličko zdravlje majke i deteta.