High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat

Tim

Članovi tima

Dr. sc Aleksandra Stefanović

Dr. sc Aleksandra Stefanović

Rukovodilac projekta

Aleksandra Stefanović je vanredni profesor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. godine... dalje

Dr. sc Aleksandra Zeljković

Dr. sc Aleksandra Zeljković

 

Aleksandra Zeljković je zaposlena na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a trenutno je u zvanju vanrednog profesora... dalje

Dr. sc Jelena Vekić

Dr. sc Jelena Vekić

 

Jelena Vekić je vanredni profesor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Njen istraživački interes je usmeren na... dalje

Dr. sc Željko Miković

Dr. sc Željko Miković

 

Željko Miković je redovni profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta -Univerziteta u Beogradu i direktor klinike "Narodni Front", najveće... dalje

Dr. sc Vesna Spasojević-Kalimanovska

Dr. sc Vesna Spasojević-Kalimanovska

 

Vesna Spasojević-Kalimanovska je redovni professor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu, a od 1.oktobra 2021. je... dalje

Dr. sc Jasmina Ivanišević

Dr. sc Jasmina Ivanišević

 

Jasmina Ivanišević je trenutno zaposlena u zvanju docenta na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju... dalje

Dr. sc Tamara Gojković

Dr. sc Tamara Gojković

 

Tamara Gojković je docent na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom osnovnih i doktorskih studija realizovala je boravak u... dalje

Dr. sc Sandra Vladimirov

Dr. sc Sandra Vladimirov

 

Sandra Vladimirov je naučni saradnik na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta - Univerziteta u Beogradu. Doktorsku tezu odbranila je 2019. godine. Trenutno... dalje

Dr. sc Jelena Munjas

Dr. sc Jelena Munjas

 

Jelena Munjas (rođena Joksić) trenutno je zaposlena kao docent na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobitnica je nagrade... dalje

Spec. farm.med. biohem.<br>Tamara Antonić

Spec. farm.med. biohem.
Tamara Antonić

 

Tamara Antonić je asistent i istraživač-pripravnik na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta - Univerziteta u Beogradu. Integrisane akademske studije... dalje

Dr sc. Marija Sarić Matutinović<br> 

Dr sc. Marija Sarić Matutinović
 

 

Marija Sarić Matutinović je zaposlena kao asistent i istraživač saradnik na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.... dalje

Dr. sc Daniela Ardalić<br> 

Dr. sc Daniela Ardalić
 

spoljni saradnik na projektu

Naučni saradnik, prim.dr Daniela Ardalić je specijalista medicinske biohemije i načelnik Odeljenja medicinske biohemije u Ginekološko-akušerskoj Klinici... dalje