High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
 
datum događaj
07.04.2024. Na Farmaceutskom fakultetu je održan XVI Mini-kongres studenata, na kojem je predstavljeno čak šest studentskih istraživačkih radova zasnovanih na rezultatima HI-MOM projekta. Dobijene rezutate predstavili su Jelena Radojković, Jovana Vulić, Bojana Popović, Katarina Čolić, Anja Božović, Matea Ivović, Marko Ivanković, Anja Pemac, Danica Nikić, Ana Čičić, Anja Jakovljević, Anđelija Jocić i Tara Vorkapić. Nagradu za najbolji rad u ovoj sekciji dobila je Tara Vorkapić za studiju pod naslovom "Longitudinalne promene markera sinteze i apsorpcije holesterola tokom trudnoće: povezanost sa razvojem preeklampsije", a pod mentorstvom doc. dr Tamare Gojković i naučnog saradnika dr Sandre Vladimirov Sopić.
04.04.2024. Održan je IFCC webinar "New approaches in clinical and laboratory evaluation of pregnant women" na kome su naši istraživači govorili o HI-MOM projektu, ali i širim aspektima očuvanja metaboličkog zdravlja u trudnoći. Na vrlo uspešnom webinaru, za koji je bilo registrovano preko 3400 učesnika iz celog sveta, moderator je bila doc. dr Snežana Jovičić, a predavanja su održali prof. dr Aleksandra Zeljković, dr med. Marko Stanković i ass. dr Marija Sarić Matutinović.
Ceo webinar dostupan je na linku
15.03.2024. Na Simpozijumu Udruženja farmaceuta Beograda sa temom "Integrativni pristupi ženskom reproduktivnom zdravlju - od adolescencije do starosti" učestvovale su članice Hi-MOM istraživačkog tima dr Tamara Gojković, dr Milica Miljković-Trailović i dr Aleksandra Zeljković. Doc. dr Tamara Gojković je kao predsednik Naučnog odbora rukovodila sesijama, a prof. dr Aleksandra Zeljković je u izlaganju posvećenom gestacionom dijabetesu predstavila naš projekat i neke od dobijenih rezultata.
21.09.2023. Na XII Konferenciji Biohemijskog društva Srbije koja se održava od 21. do 23. septembra 2023. godine u Beogradu, Hi-MOM projekat je predstavila doc. dr Jasmina Ivanišević kroz predavanje posvećeno promenama HDL proteoma u toku trudnoće sa hipertenzivnim komplikacijama.
06.09.2023. Novi rezultati dobijeni u okviru projekta Hi-MOM objavljeni su u časopisu International Journal of Molecular Sciences. Rad u celosti može se pronaći na linku https://www.mdpi.com/1422-0067/24/14/11357
03.07.2023. U revijskom radu objavljenom u prestižnom naučnom časopisu Current Obesity Reports (IF 2022 8,8) članovi tima bavili su se uticajem gojaznosti i dislipidemije na reproduktivno zdravlje žene, sa posebnim naglaskom na trudnoću.
21.05.2023. Od 15. do 19.maja 2023. članovi Hi-MOM tima održali su edukativni kurs za studente master, doktorskih studija i završne godine osnovnih studija u oblasti biohemije sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Polaznici kursa imali su prilike da se upoznaju sa savremenim metodama za karakterizaciju strukture i funkcionalnosti HDL-a, ciljevima i rezultatima projekta Hi-MOM. Predavanje o značaju ispitivanja strukture i funkcije HDL-a za očuvanje kardiometaboličkog zdravlja održala je prof. Jelena Vekić na IBISS-u. Kurs "Biohemija u službi zdravlja" održan je u organizaciji Biohemijskog društva Srbije, a podršku u realizaciji pružili su studenti Tima medicinskih biohemičara Farmaceutskog fakulteta.
16.05.2023. Objavljene su dve nove publikacije članova Hi-MOM tima. U revijalnom radu prikazan je osvrt na mogućnosti genomike, transkriptomike, metabolomike i epigenetskih analiza u unapređenju presonalizovane prevencije nastanka kardiometaboličkih bolesti. Takođe, objavljen je i stručni rad posvećen karakteristikama biohemijskih i hematoloških nalaza na početku trudnoće.
10.04.2023. Na ovogodišnjem Mini-kongresu studenata Farmaceutskog fakulteta učestvovali su studenti sa istraživačkim radovima urađenim u okviru Hi-MOM projekta. Svoje rezultate predstavili su studenti: Kristijan Milenković, Aleksandra Nikolić, Katarina Popović, Jovana Vulić, Jelena Radojković, Nevena Gojković i Katarina Čolić. Nagradu za najbolji rad osvojila je koleginica Nevena Gojković za rad pod nazivom „Longitudinalne promene sfingolipidnog profila kod žena sa preeklampsijom“ (mentori: Prof. Aleksandra Zeljković, Ass. Tamara Antonić).
22.11.2022. Za najnoviji broj studentskog časopisa Farmaceutskog fakulteta – SupHa, doc. dr Jasmina Ivanišević je priredila naučni tekst kojim je čitaocima približila ekstracelularne vezikule. Ispitivanje njihove veze sa HDL lipoproteinskom česticom i uloge u visoko-rizičnoj trudnoći jedna je od tema kojom se bavi se Hi-MOM projekat.
03.11.2022. Na poziv Tima medicinskih biohemičara organizacije BPSA, a u sklopu adukativnog dela Twinnet razmene, asistent Tamara Antonić je predstavila Hi-MOM projekat. Predavanju su prisustvovali studenti medicinske biohemije iz Beograda i Zagreba.
26.10.2022. Na Sajmu knjiga, u okviru Centra za promociju nauke, doc. dr Tamara Gojković je predstavila misiju i viziju Hi-MOM projekta. Prisutni su mogli detaljnije da se upoznaju sa dosadašnjim rezultatima i ciljevima projekta.
15.10.2022. Na VIII Kongresu farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem , održanom od 12. do 15. oktobra 2022. u Beogradu, osnovne ciljeve i očekivane ishode Projekta HI-MOM predstavila je rukovodilac Projekta , prof. dr Aleksandra Stefanović. Pored toga, prof. dr Aleksandra Zeljković je na sesiji posvećenoj oksidativnom stresu predstavila rezultate Projekta dobijene u ovoj oblasti.
11.10.2022. Prvi naučnoistraživački rad, zasnovan na rezultatima dobijenim u okviru projekta HI-MOM koji finansira Fond za nauku RS, objavljen je u časopisu Metabolites (IF 5.581). Ceo rad može se pronaći na linku: https://www.mdpi.com/2218-1989/12/10/959
24.09.2022. Na XXII Kongresu medicinske biohemije i laboratorijske medicine održanom od 12. do 14. septembra u Beogradu, projekat HI-MOM predstavljen je izlaganjima prim. dr sc. Daniele Ardalić i asist. Tamare Antonić, a diskusija o preliminarnim rezultatima vođena je na sesijama posvećenim reproduktivnom zdravlju žene i unapređenju zdravlja dece koje su moderirale prof. dr Aleksandra Stefanović i prof. dr Jelena Vekić.
25.07.2022. Doc. dr Jasmina Ivanišević je održala predavanje pod nazivom "High density lipoprotein and extracellular vesicles: common role in high-risk pregnancy" i predstavila Projekat na 7. međunarodnoj letnjoj školi čija je tema bila "Tečna biopsija" (7th International Summer School "Liquid biopsy") pod pokroviteljstvom CEEPUS (Central European Exchange for University Studies) programa, a koja se od 20. do 25. jula 2022. godine održala u Portorožu u Sloveniji.
01.01.2022. Početak realizacije projekta