High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr. sc Željko Miković

Dr. sc Željko Miković

 

Željko Miković je redovni profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta -Univerziteta u Beogradu i direktor klinike "Narodni Front", najveće ginekološke klinike u Srbiji. Više od 20 godina je načelnik odeljenja za visokorizične trudnoće klinike "Narodni Front". Učestvovao je u realizaciji 2 nacionalna naučno-istraživačka projekta, autor je 12 poglavlja stručnih knjiga i preko 80 naučnih radaova u međunarodnim i nacionalnim časopisima (prema podacima indeksne baze Scopus hi indeks je 13). Od 2019. godine je Predsednik Sekcije za perinatalnu i neonatalnu medicinu Srpskog lekarskog društva.