High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr. sc Jelena Vekić

Dr. sc Jelena Vekić

 

Jelena Vekić je vanredni profesor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Njen istraživački interes je usmeren na ispitivanje strukture i funkcije lipopoproteina, molekularnih mehanizama uključenih u regulaciju metabolizma lipida i klinički značaj novih lipidnih biomarkera. Glavne oblasti njenih istraživanja su: ateroskleroza, kardiovaskularne bolesti, gojaznost, metabolički sindrom i dijabetes. Učestvovala je u realizaciji više međunarodnih i nacionalnih projekata. Objavila je dva poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, više od 60 radova u međunarodnim časopisima i dva univerzitetska udžbenika. Član je uređivačkog odbora časopisa Archives of Medical Science i recenzent u međunarodnim časopisima. Član je odbora za publikacije Biohemijskog društva Srbije i drugih profesionalnih organizacija.